Hem

Hjälp till att stoppa våld mot kvinnor och barn i hemmet!

 

I Sverige misshandlas en kvinna vart 20:e minut och vart 30:e minut våldtas en kvinna.

Vad kan du som god granne göra?

 

Att män utsätter kvinnor för våld är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, yrkesgrupper och bostadsområden. Mäns våld mot kvinnor är en process som ofta börjar med psykiskt våld och isolering. för att ofta gå över till hot och fysiskt och sexuellt våld mot kvinnan.

Många kvinnor törs inte lämna mannen eftersom hoten då kan bli mycket allvarliga mot henne eller barnen. Det är inte lätt att ensam hantera en sådan situation.

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och barn. Det är dags att hemmet blir en trygg och säker plats. Målsättningen är att ingen ska behöva vara rädd och hotad i sitt eget hem.

 

Som granne finns det mycket du kan göra!