Vad kan du göra

Om det är en akutsituation, ring polisen!

 

Att ringa polisen kan kännas obehagligt men det kan innebära att du skyddar någon från att utsättas för våld. Ring 112

 

Om du misstänker att barn far illa bör du ringa till socialtjänsten. Tel. nr. 018-727 00 00.

Vid akuta fall efter kl 16.00 och helgdagar ring socialjouren Tel.nr. 112.

 

 

Ibland handlar det bara om att lotsa till en organisation eller en myndighet där man kan få hjälp;

 

  • Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor och tjejer som utsatts för psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. De har också skyddat boende.

Tel.nr: 018-10 10 49

www.uppsalakvinnojour.se

 

Juridisk rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i någon form,

ojämna torsdagar kl. 18.00–21.00 .

Tel nr 018-10 10 49

 

  • Tris är en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tel. nr. 0774-40 66 00

www.tris.se

 

  • MVU Mottagningen mot våld, arbetar för att förebygga och förhindra våldsamhet, aggressivitet eller skrämmande beteenden inära relationer.

Tel. nr. 018-13 46 00

www.mvu.nu

 

  • Nexus är kommunens stödverksamhet och tar emot våldsutsatta kvinnor och män i nära relation.

Tel. nr. 018 -727 52 47

Nexus webbsida